logo polar lift

​Polar Lift ble etablert i 2007.

Løftekontrakten for Polarbase er basis for driften.
Kontrakten inkluderer dag til dag-virksomhet med lasting og lossing av supplyfartøy, samt prosjektaktivitet i forbindelse med utbygging av olje-/gass felt i Barentshavet.

Faglig og forsvarlig

Løft er et fag.
Det må utføres av fagfolk av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Polar Lift retter seg inn mot forsyningsbaser og alle med løftebehov.
Polar Lift er blant markedets største aktører i nord og er eid av Norsea Polarbase AS og Havator AS i fellesskap.
Selskapet har tilgang på en stor maskinpark av kraner og transportutstyr på grunn av finske Havator`s eierskap i bedriften.

Sterk på 300 tonn

Som en del av finske Havator er vi solid representert på hele nordkalotten og sørover.
Vi krysser grenser fra for eksempel Sverige og inn i Norge med utstyret vårt. På kapasitet på 300 tonn og oppover er vi konkurransedyktige i hele Nord-Norge.
Polar Lift gjør også mange småløft for andre bedrifter og privatpersoner, slik som å ta båter ut og inn av opplag, samferdselsprosjekter, bygningsarbeider m.v.

X